Phụ Kiện Podsystem

Occ Flame

70.000₫

Occ thay thế Aegis Pod

80.000₫

Pod rỗng Vinci Air

100.000₫

Pod rỗng Vinci - Vinci X

100.000₫

Pod rỗng Rpm40

100.000₫

Pod Rỗng Nord 1

100.000₫

Occ Vinci 0.8 ohm

69.000₫

Đầu Pod Ares

80.000₫

Occ 0.17 ohm RPM80

79.000₫

Occ 0.4 ohm RPM Fetch

69.000₫

Occ Nord 0.6 ohm

69.000₫

OCC Vinci 0.6 ohm

80.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0912985398